Privacyverklaring Belicons | Belicons

Privacyverklaring Belicons

Privacyverklaring Belicons

Privacy is heel belangrijk. Daarom ben ik heel voorzichtig met jouw persoonlijke informatie. Het doel hiervan is enerzijds om de website goed werkend te houden, erachter te komen wat bezoekers van de website leuk vinden en de website daarop aan te passen en anderzijds om de website verder onder de aandacht te brengen.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik in deze verklaring aan je uit op welke wijze ik je gegevens opsla, hoe ik je gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 14/12/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Als je vragen hebt over dit privacybeleid kunt je contact opnemen. De contactgegevens vind je aan het einde van dit privacybeleid.

 

1. Veiligheid

Belicons maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. Dit kun je zien aan het slotje links bovenaan in de adresbalk voor het webadres van Belicons.

 

2. Formulieren op de contactpagina

Wanneer je een formulier op de Contactpagina invult, komen deze gegevens in een overzicht van ingevulde formulieren terecht. Deze beantwoord ik zo snel mogelijk en bewaar ik daarna om nieuw ingevulde formulieren beter te kunnen beoordelen. Zie het als de geschiedenis van mailcontact waarmee nieuwe vragen beter te beantwoorden zijn.

 

3. 'E-mail deze pagina' formulier

Op veel pagina's op Belicons kun je de pagina via het ' E-mail deze pagina' formulier delen met iemand anders. De gegevens hiervan komen ook in het overzicht van ingevulde formulieren terecht. Dat helpt mij om meer inzicht te krijgen in welke pagina's de aandacht trekken van de bezoekers.

 

4. Bestellingen

Als je iets koopt op Belicons dan laat je de persoonlijke gegevens die je invult achter. Deze worden gebruikt om de bestelling op het juiste adres te krijgen. Deze gegevens blijven achter in een overzicht van alle bestellingen, net zoals de administratie van een fysieke winkel. 

Betalingen gaan via sites buiten Belicons om, via Mollie B.V., PayPal of je maakt het zelf over. Je laat dus geen informatie zoals creditcardgegevens en bankinformatie op Belicons achter en die kunnen dus ook niet bewaard of gestolen worden.

 

5. Accountgegevens

Wanneer je een account op Belicons aanmaakt dan worden de gegevens die je invult bewaard, zodat het systeem weet wie je bent zodra je opnieuw inlogt. Er worden alleen gegevens bewaard die je zelf invult.

Iedereen die een account op Belicons aanmaakt, krijgt ook een persoonlijke contact pagina.  Daarmee kunnen anderen contact met je opnemen. Het formulier laat alleen je naam zien, geen andere persoonlijke informatie.

 

6. Nieuwsbrief

Er is een Belicons nieuwsbrief. Dit is een maandelijkse nieuwsbrief. Hiervoor moet je je expliciet inschrijven. Je wordt niet op de nieuwsbrief geabonneerd wanneer je een formulier invult of een bestelling doet. Onderaan elke nieuwsbrief en op elke pagina van Belicons kun je jezelf ook eenvoudig uitschrijven.

 

7. Reacties

Wanneer je reageert onder een blog, vlog, product, of op het forum dan wordt je reactie bewaard. Op die manier kunnen anderen je reacties lezen en erop reageren. Wil je een privébericht aan iemand sturen? Gebruik dan het persoonlijke contactformulier van die persoon. Je vindt dat door op het forum op de naam van die persoon te klikken (waar de naam een hyperlink is) en vervolgens het tabblad 'contact' te kiezen.

 

8. Facebook

Op Belicons staat een Facebook pixel. Dit is een stukje code van Facebook wat mij helpt om te zien welke advertenties meer en welke minder succesvol zijn. Daarbij geeft het ook inzicht in wat voor mensen interesse in Belicons hebben. Het gaat hierbij om getallen, niet om personen. Ik zal geen e-mailadressen van Belicons op Facebook uploaden. Als je meer wilt weten over de Facebook Pixel? Lees hierover op Facebook.

 

9. Google analytics

Ook via Google analytics kan ik heel wat informatie krijgen over het bezoek op Belicons. Deze gegevens zijn ook niet te herleiden naar jou specifiek. Het gaat om welke pagina's vaak bezocht worden, vanaf welke website mensen Belicons vinden, etc. Ik hoop hiermee de website nog beter te kunnen aanpassen op wat de bezoekers leuk vinden en meer mensen te bereiken doordat ik weet via welke kanalen de website gevonden wordt. Meer weten over Google analytics? Bekijk de website.

 

10. Social media icoontjes

Op veel pagina's van Belicons staan icoontjes van Facebook, Twitter en Google+. Ik verzamel op die manier geen informatie, maar het helpt wel om meer bekendheid voor Belicons te krijgen. De genoemde social media bedrijven verzamelen wel informatie wanneer je op hun icoontjes drukt. Wil je daar meer over weten? Bekijk dan de volgende pagina's:

» Voor Facebook.
» Voor Twitter.
» Voor Google.

 

11. Hosting2Go

Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van Hosting2Go. Hosting2Go verwerkt persoonsgegevens namens mij, maar gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan Hosting2Go metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hosting2Go heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hosting2Go is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

12. Mollie en PayPal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van de platformen van Mollie en PayPal. Mollie en PayPal verwerken je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie en PayPal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie en PayPal hebben wel het recht om je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverleningen van Mollie en PayPal waarvoor zij derden inschakelen. Mollie en PayPal bewaren je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

13. Webwinkelkeur

Ik verzamel reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met mij, zodat ik de review aan je bestelling kan koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam ook op hun eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat ik je uitnodig om een review achter te laten deel ik je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens alleen maar voor de review.

WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur heeft wel het recht om voor het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor heb ik aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

14. PostNL

Als je een bestelling op Belicons plaatst, dan is het mijn taak om je bestelling bij je te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maak ik gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL deel. PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

15. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Het kan gebeuren dat Belicons op grond van een wettelijke verplichting jouw gegevens in verband met een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek aan de overheid moet overhandigen. In zo'n geval ben ik gedwongen om jouw gegevens te delen, maar ik zal me binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.

 

16. Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens zolang je cliënt van mij bent. Dit betekent dat ik je klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij me aangeeft dan zal ik dit ook opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moet ik facturen met je (persoons)gegevens bewaren. Deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

17. Jouw rechten

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of die daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt mij vragen om dit te doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, dan stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt mij vragen om dit te doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, dan sturen ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt mij vragen om dit te doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, dan stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt, tot jij de beperking opheft.

Je hebt altijd het recht om de gegevens te ontvangen die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt mij vragen om dit te doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in zo'n geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Je hebt in sommige gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Belicons. Als je bezwaar maakt, dan zal ik onmiddellijk stoppen met de gegevensverwerking totdat je bezwaar afgehandeld is. Is je bezwaar gegrond, dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met mij op.

 

18. Advertenties

Er staan geen advertenties op Belicons waardoor er geen persoonsinformatie via advertenties door derden wordt verzameld.

 

19. Websites van derden

Deze verklaring geldt alleen voor deze website. Niet voor websites waar ik heen link.

 

20. Klachten

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je denkt dat ik je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

 

21. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze verklaring kan aangepast worden, als ik hier iets in verander, dan laat ik dat aan iedereen die een account op Belicons heeft weten.

» Naar boven